Podmienky používania

Vitajte na webovej stránke fortuna-casino.sk. Tieto podmienky stanovujú pravidlá a obmedzenia pre vaše používanie tejto stránky.

Pretože je dôležité, aby ste tieto podmienky dôkladne prečítali a pochopili, poriadne si ich preštudujte. Ak s nimi nesúhlasíte, nebuďte prosím pokračujte v používaní tejto stránky.

Povinnosti užívateľa

Pri používaní tejto webovej stránky sú užívatelia povinní dodržiavať nasledujúce pravidlá:

  • Užívatelia nesmú porušovať platné zákony.
  • Užívatelia nesmú porušovať autorské práva a intelektuálnu vlastníctvo tretích strán.
  • Užívatelia nesmú zverejňovať obsah, ktorý je nezákonný, nevhodný alebo škodlivý.
  • Užívatelia nesmú zneužívať osobné údaje iných užívateľov.
  • Užívatelia nesmú poškodzovať alebo ohrozovať bezpečnosť tejto stránky.

Intelektuálna vlastníctvo

Všetok obsah zobrazený na tejto stránke, vrátane textu, obrázkov, log, grafík a funkcií, je chránený autorskými právami a inými právnymi predpismi o duševnom vlastníctve.

Tento obsah nesmie byť reprodukovaný, distribuovaný, prispôsobovaný alebo inak zneužívaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.

Ochrana osobných údajov

Chránime vaše osobné údaje podľa nášho Zásad ochrany osobných údajov. Prosím, prečítajte si tieto zásady, aby ste sa dozvedeli viac o spracúvaní vašich osobných údajov.